Cho em hỏi chút với ạ, "van chia hơi phanh chân" tiếng anh là gì, em xin cảm ơn cả nhiều ạ!

4 years ago
Asked 4 years ago
Phạm Lê Kim Trúc

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links

This question is not yet answered.
Please register/login to answer this question.  Click here to loginSponsored links