"yếu tố văn hóa (yếu tố nhân sinh ghi trên bản đồ)" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "yếu tố văn hóa (yếu tố nhân sinh ghi trên bản đồ)" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
yếu tố văn hóa yếu tố nhân sinh ghi trên bản đồ từ tiếng anh đó là: cultural feature
Answered 3 years ago
Rossy