"yêu tố Răng nón" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "yêu tố Răng nón" dịch sang tiếng anh thế nào? Thank you.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
yêu tố Răng nón dịch là: conodont element
Answered 3 years ago
Rossy