"yếu tố phẳng (trong cấu trúc)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "yếu tố phẳng (trong cấu trúc)" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
yếu tố phẳng trong cấu trúc từ tiếng anh đó là: planar element
Answered 3 years ago
Rossy