"ý định, dự định" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "ý định, dự định" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
ý định, dự định tiếng anh đó là: intent
Answered 3 years ago
Rossy