"xuyên tâm đối, đối xứng qua tâm" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "xuyên tâm đối, đối xứng qua tâm" tiếng anh là từ gì?
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
xuyên tâm đối, đối xứng qua tâm tiếng anh đó là: antipodal
Answered 3 years ago
Rossy