"xuyên biến tinh (về kiến trúc đá biến chất)" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "xuyên biến tinh (về kiến trúc đá biến chất)" tiếng anh nói như thế nào? Đa tạ nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
xuyên biến tinh về kiến trúc đá biến chất đó là: diablastic
Answered 3 years ago
Rossy