"xưởng trộn" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "xưởng trộn" dịch thế nào sang tiếng anh? Thanks.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
xưởng trộn dịch sang tiếng anh là: mixing plant
Answered 3 years ago
Rossy