"xương chạc (ở Chim)" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "xương chạc (ở Chim)" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
xương chạc ở Chim tiếng anh đó là: furcula
Answered 3 years ago
Rossy

Wishbone
Answered 8 months ago
Ivy