"vô số, vô cực, vô hạn, vô tận" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "vô số, vô cực, vô hạn, vô tận" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
vô số, vô cực, vô hạn, vô tận dịch sang tiếng anh là: infinity
Answered 3 years ago
Rossy