"chứng nói thào thào" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "chứng nói thào thào" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chứng nói thào thào từ đó là: hypophonia
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login