"chứng nhược cơ dạ dày" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "chứng nhược cơ dạ dày" dịch thế nào sang tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chứng nhược cơ dạ dày từ đó là: gastric insufficiency
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login