"chứng nhiễm độc tinh hoàn" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "chứng nhiễm độc tinh hoàn" tiếng anh nói thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chứng nhiễm độc tinh hoàn từ đó là: testitoxicosis
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login