"tính tương đối" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "tính tương đối" dịch sang tiếng anh thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tính tương đối đó là: relativity
Answered 6 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.