"chứng kinh ẩn (không có màu chảy ra khi đã có các triệu chứng bên trong về kinh nguyệt)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "chứng kinh ẩn (không có màu chảy ra khi đã có các triệu chứng bên trong về kinh nguyệt)" nói thế nào trong tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chứng kinh ẩn (không có màu chảy ra khi đã có các triệu chứng bên trong về kinh nguyệt) tiếng anh là: cryptomenorrhea
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login