"chứng khoán trong tiểu bang" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "chứng khoán trong tiểu bang" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chứng khoán trong tiểu bang dịch sang tiếng anh là: intrastate securities
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login