"chứng khoán thị trường tự do" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "chứng khoán thị trường tự do" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chứng khoán thị trường tự do đó là: open-market securities
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login