"chứng khoán tài chính có thể hoàn trả" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "chứng khoán tài chính có thể hoàn trả" dịch sang tiếng anh như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chứng khoán tài chính có thể hoàn trả dịch là: redeemable bond
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login