"chứng khoán có giá trị tư bản hóa nhỏ" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "chứng khoán có giá trị tư bản hóa nhỏ" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chứng khoán có giá trị tư bản hóa nhỏ là: ankle biter
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login