"thích hơn, ưu hơn" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "thích hơn, ưu hơn" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
thích hơn, ưu hơn từ đó là: prefer
Answered 6 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.