"Chém gió" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Chém gió" tiếng anh là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Luyen

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chém gió hay là khoác lác: to boast, to blab hoặc to brag
Answered 5 years ago
Anh Thu

shoot the breeze!
Answered 5 years ago
hi

tall tale
Answered 5 years ago
Minh Thinh

Slice the wind =)))
Answered 5 years ago
Nguyễn Mai Hương

Là big mouth e nhé
Answered 4 years ago
Tâm