"Thốn" tiếng anh là gì?

Em hỏi cái. Đứa bạn em suốt ngày bảo thốn quá. Vậy thốn là món gì và tiếng anh là gì?
3 years ago
Asked 3 years ago
Bua

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Thốn là từ lóng nghĩa là ngu ngu đần đần. Vậy dịch sang tiếng anh là stupid
Answered 3 years ago
Van Anh

Please register/login to answer this question.  Click here to login