"Thế Thân" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "Thế Thân" dịch sang tiếng anh thế nào?
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Thế Thân là: Vasubandhu
Answered 3 years ago
Rossy

Tùy theo ngữ cảnh, có thể là "double" có thể là "subtitute" có thể là back-up, có thể là stunt
Answered 3 months ago
LanLan