"chứng hoang tưởng sát nhân" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "chứng hoang tưởng sát nhân" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chứng hoang tưởng sát nhân đó là: amok
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login