Comment là gì?

Cho em hỏi chút thỉnh thoảng mọi người cứ bảo comment đi. Vậy comment là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Vĩnh Xuân

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Comment (danh từ) là lời bình luận, lời nhận xét. Còn động từ là bình luận, nhận xét, phê bình
Answered 4 years ago
Van Anh