"tầng cấu trúc trên" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "tầng cấu trúc trên" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tầng cấu trúc trên đó là: superstructure
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.