"tài khoản tạm thời không hoạt động" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "tài khoản tạm thời không hoạt động" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tài khoản tạm thời không hoạt động từ tiếng anh đó là: dormant account
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login