"chứng dày lớp sừng gan bàn tay bàn chân" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "chứng dày lớp sừng gan bàn tay bàn chân" dịch sang tiếng anh như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chứng dày lớp sừng gan bàn tay bàn chân là: symmetric keratoderma
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login