"chứng đại hồng cầu (tình trạng có các hồng cầu bất thường)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "chứng đại hồng cầu (tình trạng có các hồng cầu bất thường)" dịch sang tiếng anh như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chứng đại hồng cầu (tình trạng có các hồng cầu bất thường) là: macrocytosis
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login