That would be mine là gì?

That would be mine là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Khac nam

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Cái đó là của mình Câu này có thể là 1 phần của câu tường thuật. He said that would be mine.
Answered 4 years ago
nguyenthitrang