That would be mine là gì?

That would be mine là gì?
3 years ago
Asked 3 years ago
Khac nam

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Cái đó là của mình Câu này có thể là 1 phần của câu tường thuật. He said that would be mine.
Answered 3 years ago
nguyenthitrang

Please register/login to answer this question.  Click here to login