"chứng chỉ tôn tạo địa phương" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "chứng chỉ tôn tạo địa phương" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chứng chỉ tôn tạo địa phương đó là: municipal improvement certificate
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login