"chưng cất nhanh" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "chưng cất nhanh" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chưng cất nhanh đó là: flash distillation
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login