"chứng bí tiểu tiện nghịch lý" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "chứng bí tiểu tiện nghịch lý" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chứng bí tiểu tiện nghịch lý từ tiếng anh đó là: ischuria paradoxa
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login