"chứng ăn tóc lông" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "chứng ăn tóc lông" dịch thế nào sang tiếng anh? Đa tạ nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chứng ăn tóc lông dịch là: trichophagy
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login