Walk passed hay walk past?

Cho em hỏi chút có 2 câu. 1. She walks past the door. 2. She walks passed the door. Câu nào đúng vậy?
10 years ago
Asked 10 years ago
Lâm

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
She walks past the door là đúng vì past ở đây là trạng từ (adverb) walk là động từ -> walk past còn passed là động từ Ta có thể viết 2 câu đó đều đúng như sau: She walks past the door She passes the door.
Answered 10 years ago
Viên

Please register/login to answer this question.  Click here to login