"chức vụ làm cảnh (không làm nhưng được hưởng lương cao)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "chức vụ làm cảnh (không làm nhưng được hưởng lương cao)" tiếng anh nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chức vụ làm cảnh (không làm nhưng được hưởng lương cao) từ đó là: sinecure
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login