"chức năng tái cấu hình tự động" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "chức năng tái cấu hình tự động" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chức năng tái cấu hình tự động từ tiếng anh đó là: Automatic Reconfiguration Function (ARF)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login