"Chức năng điều khiển, Hàm điều khiển" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "Chức năng điều khiển, Hàm điều khiển" tiếng anh là từ gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chức năng điều khiển, Hàm điều khiển từ đó là: Control Function (CF)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login