"Nhà sản xuất thu âm" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "Nhà sản xuất thu âm" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nhà sản xuất thu âm đó là: Record producer
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login