FA tiếng anh nghĩa là gì?

Cho em hỏi FA tiếng anh là gì? Sao chưa có người yêu gọi là FA?
5 years ago
Asked 5 years ago
Ninh Giang

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
FA tiếng anh là Forever alone nghĩa là cô đơn mãi mãi, hoặc độc thân
Answered 5 years ago
Kim Giang

Please register/login to answer this question.  Click here to login