Sponsored links

your score 590.00/2000.00 29.5 nghĩa là gì ạ?

your score 590.00/2000.00 29.5 nghĩa là gì ạ?
5 years ago
Asked 5 years ago
kim

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Là điểm của bạn được 590 trên tổng số 2000 điểm
Answered 5 years ago
Ninh HiepSponsored linksSponsored links