"chuẩn prôfin của bánh răng (hoặc thanh răng)" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "chuẩn prôfin của bánh răng (hoặc thanh răng)" dịch sang tiếng anh như thế nào? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chuẩn prôfin của bánh răng (hoặc thanh răng) từ đó là: rack profile standard
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login