"chuẩn khế ước (gần như khế ước)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "chuẩn khế ước (gần như khế ước)" tiếng anh là từ gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chuẩn khế ước (gần như khế ước) từ tiếng anh đó là: quasi contract (quasi-contract)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login