"chuẩn hóa từ" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "chuẩn hóa từ" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chuẩn hóa từ từ tiếng anh đó là: normalizer
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login