CIA là gì?

Cho em hỏi chút CIA là gì? Vì thỉnh thoảng có đọc chữ CIA mà không hiểu nó là gì? CIA viết tắt của từ gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Lụa Xuân

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
CIA (Central Intelligence Agency) là Cơ quan Tình báo Trung ương
Answered 6 years ago
Van Anh

Please register/login to answer this question.  Click here to login