SEO là gì?

Cho em hỏi SEO viết tắt của từ gì vậy?
6 years ago
Asked 6 years ago
Khuong Vinh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
SEO = Search Engine Optimization = Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Tức là những kỹ thuật làm sao để trang web được tối ưu nhất với các công cụ tìm kiếm ví dụ như Google để khi người dùng tìm kiếm đúng nội dung trang web đó sẽ hiện lên trang đầu tiên của trang kết quả tìm kiếm.
Answered 6 years ago
Tuan Kiet

Please register/login to answer this question.  Click here to login