Sponsored links

PMS là gì?

Cho em hỏi PMS là gì? PMS viết tắt của từ gì? có nghĩa thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Son Vinh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
PMS (Premenstrual syndrome) Hội chứng trước kỳ kinh nguyệt
Answered 5 years ago
Van AnhSponsored linksSponsored links