PA là gì?

Cho em hỏi chút từ PA là gì? Nó viết tắt của từ gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Minh Nhat

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
PA viết tắt của nhiều từ một trong số đó có thể là Personal Assistant: Thư ký riêng
Answered 4 years ago
Van Anh