SUV là gì?

Em thấy mọi người cứ nói xe SUV. Vậy SUV là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Binh Nguyen

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
SUV (Sport Utility Vehicle) có nghĩa là "Xe thể thao đa dụng".
Answered 4 years ago
Tuan Kiet