PROM là gì?

Cho em hỏi từ PROM là gì? Nó viết tắt của từ gì và nghĩa tiếng Việt. Em cảm ơn
6 years ago
Asked 6 years ago
Vinh Long

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
PROM là một điệu nhảy của học sinh cấp 3 mà ta hay gọi là điệu prom.
Answered 6 years ago
Van Anh

PROM có thể viết tắt của từ Promotion, Promote ví dụ như Prom-girl: nhân viên tiếp thị
Answered 6 years ago
Xuan Minh

Please register/login to answer this question.  Click here to login